Ursprungliga författningar: 1993

1100/1993
Lag om ändring av 33 a § lagen om arbetslöshetskassor
1099/1993
Lag om arbetsloshetsforsäkringspremie 1994
1098/1993
Lag om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshetskassor
1097/1993
Lag om löntagares arbetslOshetsförsäkringsavgift för 1994
1096/1993
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1095/1993
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1094/1993
Förordning om ikraftträdande av besluten om ändring av bilagor och protokoll till avtalet mellan EFTA-staterna och Turkiet
1093/1993
Lag om ändring av landsbygdsnäringslagen
1092/1993
Lag om ändring av 59 a och 59 b §§ landsbygdsnärihgslagen
1091/1993
Lag om ändring av idrottslagen
1090/1993
Lag om ändring av lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel
1089/1993
Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
1088/1993
Statsrådets beslut om ändring av beslutet om verkställighet av vahltalagen
1087/1993
Lag om ändring av 47 § lagen om specialiserad sjukvård
1086/1993
Lag om ändring av 3 och 8 §§ lagen om energiunderstöd
1085/1993
Lag om ändring av 4 och 12 §§ lagen om sockeraccis
1084/1993
Lag om ändring och temporär ändring av fastighetsskattelagen
1083/1993
Lag om upphävande av 134 § 2 mom. omsättningsskattelagen
1082/1993
Lag om upphävande av 65 § lagen om skatt på arv och gåva
1081/1993
Lag om upphävande av 131 § beskattningslagen
1080/1993
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
1079/1993
Lag om ändring av 18 § lagen om statsandelar till kommunerna
1078/1993
Lag om ändring av 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1077/1993
Lag om ändring av 12 § lagen om pension för arbetstagare
1076/1993
Lag om undantagstillämpning 1994 av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna
1075/1993
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsfÖrsåkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar
1074/1993
Lag om undantagstillämpning 1994 av 9 § lagen om pension för arbetstagare
1073/1993
Lag om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande
1072/1993
Avfallslag
1071/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken
1070/1993
Förordning om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
1069/1993
Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet
1068/1993
Förordning om ändring av 6 § biblioteksforordningen
1067/1993
Lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
1066/1993
Lag om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1065/1993
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
1064/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och Översättare
1063/1993
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
1062/1993
Lag om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
1061/1993
Lag om ändring av lagen om länsrätterna och temporär ändring av 10 § lagen om länsrätterna
1060/1993
Lag om avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkringar
1059/1993
Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av naturgasforordningen
1058/1993
Naturgasförordning
1057/1993
Inrikesministeriets beslut om polisens uniform och beväpning
1056/1993
Valordning för kyrkan
1055/1993
Kyrkoordning
1054/1993
Kyrkolag
1053/1993
Lag om vissa undantag från prästerskapets privilegier
1052/1993
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1051/1993
Lag om ändring av 14 § folkhälsolagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.