Ursprungliga författningar: 1993

1150/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
1149/1993
Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1148/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid institutet for yrkesutbildningsstyrelsens förvaltningsområde och vid Heinola kurscentral
1147/1993
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris for saluförd strömming
1146/1993
Förordning om ändring av 10 § förordningen om lönegaranti
1145/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om handels- och industriministeriets distriktsbyråer for foretagstjänst
1144/1993
Förordning om ändring av 1 och 2 §§ förordningen om farledsavgift
1143/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om statsgarantier for foretag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
1142/1993
Lag om ändring av 1 a och 5 §§ lagen om statsgarantier och exportgarantier for investeringar som främjar miljövård
1141/1993
Lag om ändring av 3 § lagen om exportgaranti
1140/1993
Lag om ändring av 21 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
1139/1993
Lag om ändring av lagen om befolkningsskydd
1138/1993
Lag om ändring av lagen om främjande av skärgårdens utveckling
1137/1993
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1136/1993
Lag om företagsstöd
1135/1993
Lag om regional utveckling
1134/1993
Tillkännagivande om presidentkandidater
1133/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter
1132/1993
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002
1131/1993
Lag om temporär ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen
1130/1993
Lag om temporär årsavgift for sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver foretagshälsovårdsservice
1129/1993
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1128/1993
Lag om temporär ändring av hovrättens domfora sammansättning
1127/1993
Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen
1126/1993
Lag om ändring av andelsbankslagen
1125/1993
Riksdagens beslut om ändring av 1 § valstadgan for riksdagen
1124/1993
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
1123/1993
Lag om ändring av 1 § firmalagen
1122/1993
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1121/1993
Lag om upphävande av lagen om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier
1120/1993
Lag om ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde
1119/1993
Lag om ändring av Regeringsformen för Finland
1118/1993
Lag om ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde
1117/1993
Lag om ändring av riksdagsordningen
1116/1993
Lag om ändring av Regeringsformen för Finland
1115/1993
Förordning om skydd av gamla skogar
1114/1993
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1994
1113/1993
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1993
1112/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1111/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om de allmänna grunderna för teleavgifterna
1110/1993
Trafikministeriets beslut om samtrafik inom televerksamheten
1109/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för Finlands Akademis prestationer
1108/1993
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om villkor gällande tillstånd för installering och reparation av trafikförnödenheter
1107/1993
Förordning om ändring av förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter
1106/1993
Förordning om ikraftträdande av lag om arbetskraftsservice, lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden samt om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
1105/1993
Förordning om upphävande av 12 § förordningen om Statsgaranticentralen
1104/1993
Lag om ändring av lagen om Statsgaranticentralen
1103/1993
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om räntestödslån för små och medelstora företags investeringar
1102/1993
Lag om ändring av 6 och 9 §§ lagen om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser
1101/1993
Lag om avgift som för 1994 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.