Ursprungliga författningar: 1993

1250/1993
Finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1249/1993
Finansministeriets beslut om ändring av beslutet om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1248/1993
Finansministeriets beslut om statens revisionsverks avgiftsbelagda prestationer
1247/1993
Statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring
1246/1993
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
1245/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens sinnessjukhus
1244/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i rättsskyddscentralen för hälsovården
1243/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem
1242/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid sjukhuset Järvenpään sosiaalisairaala
1241/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1240/1993
Miljöministeriets beslut om statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1239/1993
Miljöministeriets beslut om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1238/1993
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1994
1237/1993
Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1236/1993
Lag om ändring av 5 § lagen om bostadsbidrag
1235/1993
Lag om upphävande av vissa stadganden i inkomstskattelagen
1234/1993
Lag om ändring av barnbidragslagen
1233/1993
Handels- och industriministeriets beslut om livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1232/1993
Handels- och industriministeriets beslut om avgifterna för vissa av statens tekniska forskningscentrals prestationer
1231/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för lantbruksföretagares veckoledighet
1230/1993
Förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1229/1993
Lag om framskjuten tillämpning av lagen om semesterpenning för småföretagare
1228/1993
Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om rehabilitering av frontveteraner
1227/1993
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
1226/1993
Förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1225/1993
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1224/1993
Förordning om ändring av 2 § förordningen om statens audivisuella central
1223/1993
Förordning om ändring av förordningen om läroavtalsutbildning
1222/1993
Lag om ändring av lagen om läroavtalsutbildning
1221/1993
Förordning om upphävande av 25 och 26 §§ förordningen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
1220/1993
Lag om ändring av 6 § lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
1219/1993
Förordning om folkhögskolor med statsandel
1218/1993
Lag om folkhögskolor med statsandel
1217/1993
Förordning om ändring av 5 och 12 §§ förordningen om medborgarinstitut
1216/1993
Förordning om studiecentraler
1215/1993
Lag om studiecentraler
1214/1993
Förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina
1213/1993
Förordning om forskningscentralen för de inhemska språken
1212/1993
Förordning om ändring av 1 § förordningen om upphävande av vissa stadganden i övningsskoleförordningen
1211/1993
Förordning om ändring av 1 och 5 §§ förordningen om anordnande av agrikultur-forstvetenskapliga grundexamina
1210/1993
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av pedagogisk grundexamen och special pedagogiska studier för speciallärare vid Helsingfors universitet
1209/1993
Lag om upphävande av lagen om freds- och konfliktforskningsinstitutet
1208/1993
Lag om ändring av 11 § lagen om lärarutbildning
1207/1993
Lag om temporär ändring av 3 § lagen om utveckling av högskoleväsendet
1206/1993
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
1205/1993
Lag om räntestöd för bostadsrättshuslån
1204/1993
Lag om räntestöd för ägarbostadslån
1203/1993
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån
1202/1993
Lag om ändring av 57 § lagen angående stämpelskatt
1201/1993
Lag om ändring av lagen om förbättrande av zigenarbefolkningens bostadsförhållanden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.