1706/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands filmarkiv

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92 beslutat:

1 §

Avgiftsfria prestationer vid Finlands filmarkiv är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov samt

2) service i samband med internationellt kulturutbyte.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka Finlands filmarkiv prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) data- bild- och utlåningsservice,

2) spedition,

3) försäljning av rättigheterna till användning och framförande av filmer,

4) framföranden,

5) användning av lokaler och utrustning

6) användning av biografer,

7) utbildning och konsultation,

8) tittande på filmer och videogram,

9) användning av räddningskopior samt

10) andra beställda prestationer.

3 §

På avgiftsbelagd biblioteks- och dataservice vid Finlands filmarkiv och på grunder för den tillämpas undervisningsministeriets beslut om de avgifter som uppbärs för biblioteks- och dataservice.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 30 december 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Rauno Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.