1704/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka statens konstmuseum uppbär en av museet fastställd avgift till självkostnadspris är sådana beslut som gäller ansökningar om tillstånd till utförsel av kulturföremål och som grundar sig på lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (445/78).

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka statens konstmuseum prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) konstutställningar,

2) audivisuella program, multikonstnärliga framföranden och andra program,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

4) konserveringsforskning och konserveringsrådgivning,

5) utbildnings- och konsultservice,

6) utlåning och försäljning av informations- och bildmaterial,

7) service som gäller databaser och annan direktanvändning,

8) andra beställda prestationer.

3 §

Användningen av samlingar, bild- och fackmaterial samt register i museets lokaler är avgiftsfri självservice. Lokal utlåning av bibliotekets egna samlingar är avgiftsfri.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1996.

Helsingfors den 22 december 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Rauno Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.