1633/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen angående handel i Öppen butik med begagnade varor samt skrot och lump

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 2 § 1 mom. och 3 § 4 mom. förordningen den 28 mars 1941 angående handel i öppen butik med begagnade varor samt skrot och lump (218/41) som följer:

2 §

Om bolag, andelslag eller andra sammanslutningar eller utländska sammanslutningar eller stiftelser med registrerad filial i Finland driver rörelse som avses i 1 § 2 mom. eller om en enskild afförsidkare inte själv sköter sin rörelse, skall rörelsen ha en ansvarig föreståndare.


3 §

Bolag, andelslag eller andra sammanslutningar skall dessutom till ansökan foga en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret. En utländsk sammanslutning eller stiftelse med registrerad filial i Finland skall till ansökan foga ett utdrag ur handelsregistret.3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.