1628/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 § i sitt beslut av den 30 december 1992 om överföring till pensionsskyddscentralen vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser (1667/92) som följer:

1 §

Till pensionsskyddscentralen överförs verkställandet av inspektion i de pensionsstiftelser som enbart eller vid sidan av annan verksamhet bedriver sådan verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/61). Pensionsskyddscentralen skall övervaka verksamheten vid de pensionsstiftelser som avses i denna paragraf till den del inspektionen och tillsynen ansluter sig till verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Föredragande
Juhani Turunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.