1616/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/93) en ny 19 a § som följer:

Skyldighet att lämna uppgifter
19 a §

För att kunna förverkliga de principer som skall följas vid beviljande av bankstöd skall finansinspektionen samla in och offentligen tillhandahålla uppgifter om sådana kreditförluster som föranleder behov av bankstöd, så individualiserat som möjligt branschvis, regionalt och bank- eller bankgruppsvis utan att dock röja kundens bankhemlighet och utan att skada näringsverksamheten eller skyddet för enskild person. Dessa uppgifter kan inte anses vara en banks affärshemlighet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 295/92
EkUB 50/93
Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.