1591/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1993

Statsrådets beslut om nedsättning av justeringen av annuiteten för lån för bostadsrättshus

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 44 och 45 §§ aravalagen av den 17 december 1993 (1189/93) beslutat:

1 §

Annuiteten för bostadslån som enligt 6 § 1 mom. 8 punkten lagen om bostadsproduktion (247/66) har beviljats för uppförande av bostadsrättshus justeras räknat från ingången av mars 1994 procentuellt så, att justeringen motsvarar förändringen i konsumentprisindexet.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Kanslichef
Lauri Tarasti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.