1585/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om upphävande av 9 § 3 mom. förordningen om varulotterier

På föredragning av inrikesministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs i förordningen den 19 december 1969 om varulotterier 9 § 3 mom. sådant det lyder ändrat genom förordning av den 30 april 1987 (433/87).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Repubkens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.