1535/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern fogas till statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87) en ny 19 a § som följer:

Avgångsålder
19 a §

Avgångsåldern är 65 år i tjänsten som statssekreterare och kanslichef vid ett ministerium, i kanslicheftjänsten vid justitiekanslerämbetet samt i de tjänsten som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium och som måste specificeras i statsbudgeten, om inte i annan förordning stadgas om en lägre avgångsålder än denna.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.