1523/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av tulltariffen som utgör bilaga till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den tulltariff som utgör bilaga till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87), sådan den till de delar som det nu är fråga om lyder ändrad genom lagar av den 14 juli 1989, en 29 juni 1990 och den 10 april 1992 (655/89, 594/90 och 334/92), som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

RP 271/93
StaUB 76/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Bilaga

TULLTARIFF

AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER

Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

1. 2. 3.
07.01 Potatis, färsk eller kyld fri
07.03 Vanlig lök (Allium cepa), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda:
B. andra fri
07.04 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda:
A. blomkål och rosenkål förtullade under tiden 1.11-31.5 12 %
B. andra fri
07.05 Sallat (Lactuca sativa) och sallatscikoria (arter av släktet Cichorium), färska eller kylda:
A. sallat (Lactuca sativa) fri
B. sallatscikoria (arter av släktet Cichorium):
I. förtullad under tiden 1.4-30.6 35 %
II. förtullad under tiden 1.7-31.3 10 %
07.06 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda:
A. rovor:
I. förtullade under tiden 1.4-31.7 30 %
minsta tull 1 kg -36
II. förtullade under tiden 1.8-31.3 11 %
minsta tull 1 kg -11
B. andra fri
07.07 Gurkor, färska eller kylda fri
07.08 Baljfrukter och spritade baljväxtfrön, färska eller kylda:
A. ärter (Pisum sativum) och bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus) fri
B. andra baljfrukter 9 %
07.13 Torkade, spritade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:
A. bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus). 5 %
minsta tull 1 kg -,37
B. andra fri
Kapitel 8
Ätbara frukter och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

1. 2. 3.
08.10 Andra frukter, färska:
A. bär:
I. jordgubbar och smultron, hallon, björnbär, mullbär, loganbär, svarta, vita och röda vinbär samt krusbär
II. andra bär. 28 %
minsta tull 1 kg 1,06
08.11 Frukter och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
A. med tillsats av socker eller annat sötningsmedel fri
B. andra:
I. jordgubbar och smultron, svarta, röda och vita vinbär samt krusbär fri
II. hallon, lingon och blåbär 25 %
III. andra 7,2 %
Kapitel 11
Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten

1. 2.
11.05 Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis
11.06 Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8:
A. mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8
B. andra
Kapitel 12
Oljefrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

1. 2. 3.
12.14 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupin, vicker och liknande foderprodukter, även i form av pelletar fri
AVDELNING IV
LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Kapitel 20
Beredningar av köksväxter, frukter, nötter eller andra växtdelar
1. 2. 3.
20.01 Köksväxter, frukter, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra: A. i lufttäta kärl:
I. gurkor fri
II. tomater 50%
20.04 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta:
A. potatis:
I. i form av finmalet eller grovt mjöl eller flingor 50%
II. andra fri
B. sparris; kapris 15 %
C. oliver 4 %
D. sockermajs 11, 6%
E. andra fri
20.05 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta:
A. homogeniserade köksväxter fri
B. potatis:
I. i form av finmalet eller grovt mjöl eller flingor 50%
II. andra fri
C. andra:
I. ärter (Pisum sativum); gurkor fri
II. sparris; kapris 15 %
III. oliver 4%
IV. sockermajs 11,6%
V. beredningar av vitlök 5 %
VI. andra 50%
Kapitel 23
Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin: beredda fodermedel

1. 2. 3.
23.03 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, dränk och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar fri
23.08 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar fri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.