1516/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om ikraftträdande av de i form av skriftväxlingar med Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna avtalen om vissa överenskommelser rörande jordbruket och om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket samt av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i dem

På föredragning av utrikesministern

upphävs i förordningen den 13 april 1993 om ikraftträdande av de i form av skriftväxlingar med Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna avtalen om vissa överenskommelser rörande jordbruket och om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskommelser rörande jordbruket samt av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i dem (331/93) 1 § 2 mom.och

ändras 4 § som följer:

4 §

Det avtal som avses i 2 § upphör att gälla den 31 december 1993.

Denna förordning träder i kraft den 3 december 1993.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.