1515/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ikraftträdande av samarbetsavtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen och Europeiska investeringsbanken och av protokollet med justeringar av samarbetsavtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Luxemburg den 30 juni 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige, Republiken Österrike och Europeiska investeringsbanken ingångna samarbetsavtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen och Europeiska investeringsbanken, vilket republikens president godkänt den 17 december 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Det i Luxemburg den 18 juni 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige, Republiken Österrike och Europeiska investeringsbanken uppgjorda protokollet med justeringar av samarbetsavtalet mellan EFTA-staterna och Europeiska investeringsbanken, vilket republikens president godkänt den 17 december 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.