1514/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament och av protokollet med justeringar av avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Reykjavik den 20 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament, vilket republikens president ratificerat den 17 december 1993 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 23 december 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken österrike uppgjorda protokollet med justeringar i avtalet om en kommitté med ledamöter från EFTA-staternas parlament, vilket republikens president ratificerat den 17 december 1993 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 23 december 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 som därom överenskommits.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.