1513/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna och av protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Oporto den 2 maj 1992 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Schweiziska Edsförbundet, Konungariket Sverige och Republiken Österrike ingångna avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna samt protokollen, bilagan och tillägget till avtalet, i vilka vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 11 december 1992 (1511/93) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och vilka republikens president har ratificerat den 11 december 1992 och beträffande vilka ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 18 december 1992, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

2 §

Det i Bryssel den 17 mars 1993 mellan Republiken Finland, Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike uppgjorda protokollet med justeringar av avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 18 juni 1993 (1512/93) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och som republikens president har ratificerat den 18 juni 1993 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Sveriges regering den 23 juni 1993, träder i kraft den 1 januari 1994 så som därom överenskommits.

3 §

Lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om upprättande av en ständig kommitté för EFTA-staterna (1511/93), lagen den 18 juni 1993 om ändring av lagen (1512/93) samt denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.