1503/1993

Given i Helsingfors den 30 december 1993

Lag om ändring av 31 § förskottsuppbördslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 31 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 28 december 1990 (1338/90), som följer:

31 §

Skyldiga att innehålla förskott är

1) kreditinstitut och finansiella institut samt andra utövare av yrkesmässig värdepappershandel eller värdepappersförmedlingsverksamhet för ränta eller eftermarknadsgottgörelse som hör till tillämpningsområdet för denna lag och betalas ut eller förmedlas av institutet eller utövaren,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

LM 56/93
StaUB 74/93

Helsingfors den 30 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.