1500/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Finansministeriets beslut om beviljande av industriförmåner

Finansministeriet har med stöd av 4 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87), sådan den lyder i lag av den 16 april 1993 (347/93), samt 2 a § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77), sådan den lyder i lag av den 16 april 1993 (348/93), beslutat:

1 §

För varor som används för de industriella ändamål som definieras i de till detta beslut bifogade förteckningar över industriförmåner som angår tullar (bilaga I) och importavgifter (bilaga II) beviljas en tull eller importavgift i enlighet med nämnda förteckningar, med beaktande av vad som stadgas i 22 § tullskattelagen (1386/92) samt i 9–11 §§ tull skatteförordningen (1387/92) om förfarande gällande export- och fartygsbyggnadsförmåner och om utredning om varans användning.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut den 8 juni 1993 om beviljande av industriförmåner (482/93).

Helsingfors den 22 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. äldre finanssekreterare
Irmeli Virtaranta

Bilaga I, tullförmåner

Förteckning över industriförmåner
Position Varor och deras användning för industriellt ändamål Tull
03.02.A. 03.02.D. 03.03.A. 03.03.D. Hel eller rensad fisk (med undantag av lax och sillfisk) som används såsom djurfoder och som är färgad på sätt som tullstyrelsen föreskriver fri
03.02.B. 03.02.C. 03.02.D. 03.03.B. 03.03.C. 03.03.D. Hel eller rensad sillfisk som används såsom djurfoder, vid förtullning under tiden 1.10.–29.2. på villkor att den är färgad på sätt som tullstyrelsen föreskriver fri
03.05.C. Sill, saltad eller i saltlake, från vilken högst huvudet är borttaget, för tillverkning av fiskförädlingsprodukter fri
04.09 Honung för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
08.02.A. 08.02.B.II. Mandlar och nötkärnor för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
08.08.A.II.a.08.08.A.II.b.08.08.A.II.C. Äpplen för framställning av mos, marmelader och sylter fri till utgången av 1994
10.06 Ris för tillverkning av produkter enligt underposition 19.04.A. fri
11.03 Majskross för tillverkning av produkter enligt underposition 19.04.A. fri
11.04
11.04 Vetegroddar för pälsdjursfoder samt majsgroddar för framställning av vegetabiliska fetter och oljor fri
11.08 Produkter (med undantag av potatisstärkelse) som bryggeriindustrin använder för tillverkning av maltdrycker fri
11.08 Produkter (med undantag av potatisstärkelse) för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
11.08 Majsstärkelse för tillverkning av mineralullsprodukter fri
11.08 Majsstärkelse för beredning av pälsskinn fri
11.08 Majsstärkelse som sötsaksindustrin använder som gjutstärkelse vid tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller som vidhäftningshämmande medel vid tillverkning av lakritsprodukter fri
11.08 Majs- och potatisstärkelse som träförädlingsindustrin använder för tillverkning av trävaror enligt position 44.12 eller läkemedelsindustrin för framställning av läkemedel fri
12.01 Varor för framställning av vegetabiliska fetter och oljor fri
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07.B.
12.08
12.02 Jordnötskärnor för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
12.07.B. Sesamfrön för framställning av bakverk hänförliga till position 19.05 fri till utgången av
1994
12.08 Mjöl av sojabönor, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
15.02.B. Talg för tillverkning av tvål, smörjoljor eller sulfonerade oljor eller för beredning av läder 3%
15.02.B. Fetter för framställning av fettsyror fri
15.03.B.I. Produkter för tillverkning av tvål 5%
15.06 Fetter och oljor, som sådana otjänliga till människoföda, för framställning av fettsyror fri
15.07 Fetter och oljor (med undantag av raps-, ryps- och rovolja, som sådana otjänliga till människoföda, för tillverkning av tvål, smörjoljor eller sulfonerade oljor eller för beredning av läder 5%
15.08
15.09
15.10.B.
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15.C.
15.07 Oljor och fetter, som sådana otjänliga till människoföda, som raffineringsindustrin importerar för framställning av raffinerade oljor och fetter som används för tillverkning av livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter eller för tillverkning av senap, av produkter belagda med sötsaksaccis, av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller av produkter enligt kapitel 20 fri
15.08
15.09
15.10.B.
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15.C.
15.07.B. 15.08.B. 15.09.A. 15.09.B.II. 15.10.B.II. 15.11.B. 15.12.B. 15.13.B. 15.14.B. 15.15.C.II. Oljor och fetter, som sådana tjänliga till människoföda, för tillverkning av livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter eller för tillverkning av senap, av produkter belagda med sötsaksaccis, av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller av produkter enligt kapitel 20 fri
15.07.B. 15.08.B. 15.09.B.II. 15.10.B.II. 15.11.B. 15.12.B. 15.13.B. 15.14.B. 15.15.A. 15.15.C.II. Vegetabiliska fetter och oljor, modifierade genom mekanisk behandling, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller som raffineringsindustrin importerar för framställning av raffinerade oljor och fetter som används för tillverkning av ovannämnda produkter fri
15.09.A. 15.09.B.II. 15.10.B.II. Olivolja för tillverkning av konserver, läkemedel, hudkräm, schampon eller tvål 5%
15.16.B.II. Omförestrade animaliska fetter och oljor, som sådana otjänliga till människoföda, för framställning av fettsyror fri
15.16.B.II. Omförestrade vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av raps-, ryps- och rovolja, ricinolja, träolja, oiticicaolja, linolja och olja erhållen genom extrahering ur olivåterstoder med hjälp av kemikalier), som sådana otjänliga till människoföda, för tillverkning av tvål, smörjoljor eller sulfonerade oljor eller för beredning av läder 5%
15.16.B.II. Omförestrade vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av ricinolja, träolja, oiticicaolja, linolja och olja erhållen genom extrahering av olivåterstoder med hjälp av kemikalier), som sådana otjänliga till människoföda, som raffineringsindustrin importerar för framställning av raffinerade oljor och fetter som används för tillverkning av livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter eller för tillverkning av senap, av produkter belagda med sötsaksaccis, av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller av produkter enligt kapitel 20 fri
15.16.B.II. Omförestrade vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av ricinolja, träolja och oiticicaolja), som sådana tjänliga till människoföda, för tillverkning av livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter eller för tillverkning av senap, av produkter belagda med sötsaksaccis, av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller av produkter enligt kapitel 20 fri
15.16.B.II. Vegetabiliska fetter och oljor för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller som raffineringsindustrin importerar för framställning av raffinerade oljor och fetter som används för tillverkning av ovannämnda produkter fri
15.17.B.III. Blandningar av vegetabiliska fetter och oljor, som sådana tjänliga till människoföda, för tillverkning av livsmedelsberedningar framställda genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmålsprodukter eller för tillverkning av senap, av produkter belagda med sötsaksaccis, av glasyrchoklad eller därmed jämförbara glasyrer eller av produkter enligt kapitel 20 fri
16.04.A.II. Sill från vilken högst huvudet är borttaget, för tillverkning av fiskförädlingsprodukter fri
17.01.B. Socker från sockerrör för framställning av jäst eller till position 35.07 hänförliga enzymer fri till utgången av 1994
17.01.B. 17.03.B. Produkter av vilka sockerraffineringsindustrin tillverkar: – socker enligt underposition 17.01.B. eller 17.02.C. för användning: fri
– – vid framställning av läkemedel eller av druvsocker som används till läkemedel; eller
– – vid framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23; eller
– socker eller sirap enligt kapitel 17 för export eller smaksatt eller färgad sirap enligt underposition 21.06.C. för export
17.02.C. Glukos för framställning av jäst fri till utgången av 1994
17.02.C. Druv- och mjölksocker som läkemedelsindustrin använder för framställning av läkemedel fri
17.02.C. Druv- och mjölksocker för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
17.02.C. Sockerkulör för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
17.03.A. Melass för tillverkning av lakritsprodukter fri
17.03.A. 17.03.B. Sockerrörsmelass för tillverkning av rom fri
17.03.B. Melass för tillverkning av pressjäst eller död, dvs. inaktiv jäst, eller aminosyror (lysin) enligt position 29.22 fri
18.03 Varor för tillverkning av accisbelagda produkter fri
18.04
18.05
20.07.B.IV. Fruktmosbitar för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis 10% till utgången av 1994
20.08.A.II. 20.08.H.I. Rostade kross, spån, pulver och pastor av mandel eller andra nötter nämnda i position 08.02, inte innehållande tillsatt socker, för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller av bakverk enligt position 19.05 fri
20.08.A.II. Tahin för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.A.II. Rostade nötter och mandlar som används för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller bakverk enligt position 19.05 fri till utgången av 1994
20.08.B. 20.08.C. 20.08.D. 20.08.F. 20.08.G. 20.08.H. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
20.08.B. 20.08.C. 20.08.D. 20.08.F. 20.08.G. 20.08.H. Beredningar för tillverkning av safter och saftkoncentrat enligt position 20.09 vilka skall spädas ut före användningen 15%
20.08.B. 20.08.H.II. Ananas och körsbär för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
20.08.B. 20.08.D. 20.08.H. Beredningar av frukter och bär (andra än beredningar som innehåller enbart eller huvudsakligen ananas, körsbär, jordgubbar, smultron eller hallon) som mejeriindustrin använder för tillverkning av livsmedel fri till utgången av 1994
20.09.A. 20.09.B. 20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
20.09.B. 20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av safter och saftkoncentrat enligt position 20.09 vilka skall spädas ut före användningen 15%
20.09.C. Fruktsafter för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
21.06.A. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
21.06.A. Smakämnesberedningar för framställning av glass och saftis fri
22.08.A. Beredningar för tillverkning av produkter belagda med läskedrycksaccis fri
22.08.A. Äggtoddyblandning för framställning av glass fri
22.08.A. Smakämnesberedningar för framställning av glass och saftis fri
22.08.C.II. 22.08.F.II. Alkoholhaltiga drycker för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
23.03 Produkter för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt positionerna 29.18, 29.22, 29.23. 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
23.03. Majsgluten och potatisproteinkoncentrat för tillverkning av pälsdjursfoder fri
24.03.B. Expanderad tobak (expanded tobacco) för tobaksprodukter 0,28 mark per kilo
27.10.B. Bensin som används som bränsle, råvara eller hjälpämne vid industriell produktion fri
29.15.A. Etylacetat och butylacetat för tillverkning av målarfärger, läcker eller förtunningsmedel fri
29.15.A. Etylacetat för framställning av ättiksyra fri till utgången av 1994
29.15.A. Ättiksyra och ättiksyraanhydrid som används vid industriell produktion fri till utgången av 1994
34.02.B. Produkter för tillverkning av skumvätskor avsedda för brandsläckning fri
34.02.B. Fluorotensider för tillverkning av ytbehandlingsmedel för trä 6,9% till utgången av 1994
35.01.B. Produkter för tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis fri
35.03.B. Lim som träförädlingsindustrin använder för tillverkning av papper eller papp eller av dem framställda varor eller som någon annan industri använder för tillverkning av slippapper eller slipduk fri
35.05 Produkter som fri
– textilindustrin använder för tillverkning av textiler; eller
– träförädlingsindustrin använder för tillverkning av papper eller papp eller av dem framställda varor eller av trävaror enligt position 44.12; eller
– limindustrin använder för tillverkning av limämnen för användning inom träförädlingsindustrin för ovannämnda ändamål
35.05 Produkter som sötsaksindustrin använder för tillverkning av varor belagda med sötsaksaccis fri
38.09 Produkter innehållande stärkelse eller stärkelseprodukter som textil-, läder- eller träförädlingsindustrin använder som glatt-, appretur- eller betmedel fri
39.20.A. 39.20.C. Icke överdragna folier som utgör polymerisations- eller sampolymerisationsprodukter och som används som sådana för tillverkning av elkondensatorer eller som bottenmaterial för tillverkning av metalliserade elkondensatorfolier fri
39.20.A. 39.20.C. Folier (med undantag av slangfolier) som utgör polymérisations- eller sampolymerisationsprodukter, för tillverkning av konsttarmar fri
39.21
39.20.B.III. Plattor av cellulosaacetat, för tillverkning av laminerat säkerhetsglas fri
39.21.
39.20.C. Icke överdragna folier som utgör kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, även modifierade eller polymeriserade och även linjära produkter och som används som sådana för tillverkning av elkondensatorer eller som bottenmaterial för tillverkning av metalliserade elkondensatorfolier fri
39.20.C. Folier av polypropen, för tillverkning av livsmedelsförpackningar fri
39.20.C. Plattor av vinylplast, för tillverkning av laminerat säkerhetsglas fri
39.21
39.20.C. 39.21 Polymerisations- och sampolymerisationsprodukter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1994
39.21 Kondensations-, polykondensations- och polyadditionsprodukter, även modifierade eller polymeriserade och även linjära produkter, för tillverkning av segel fri
39.23.B. Plastkassetter som används vid produktion av kiselskivor fri till utgången av 1994
39.26.C. Halvfabrikat för tillverkning av artiklar enligt avdelningarna XVI–XX 7,5%
39.26.C. Snabbkopplingar av plast med en diameter på högst 10 mm, för tillverkning av elektroniska apparater eller madrasser 8,4% till utgången av 1994
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1994
40.11 Innerslangar, däck och fölgband (med undantag av innerslangar och däck för cyklar eller mopeder samt massivdäck) som används för fabriksmässig tillverkning av lastbils- eller bussunderreden, av släpvagnar för lastbilar, av traktorer, av maskindrivna industritruckar samt av självdrivna maskiner enligt kapitel 84 13%
40.12
40.13.A.
40.13.C.
40.12.B. Massivdäck för tillverkning av hjul fri
40.16 Drivband som innehåller textilmaterial och som industrin använder för tillverkning av motorslädar 7%
41.07.B. Förgarvat läder som ännu inte är användbart utan som industrin importerar för vidare garvning fri
43.02.B. Förgarvade pälsskinn som ännu inte är användbara utan som industrin importerar för vidare garvning fri
48.05 Papper för tillverkning av slippapper eller för överdragning av plastlaminat- eller träskivor eller av specialvalsar för papperskalandrar fri
48.10 Papper för överdragning av plastlaminat- eller träskivor fri
48.11
48.11 Varor som används såsom stödmaterial vid tillverkning av slipförnödenheter fri
48.11.B. Värmekänsligt papper för tillverkning av självhäftande etikettmaterial fri till utgången av 1994
48.23.D. Papper i ark med ena sidan längre än 36 cm och den andra högst 15 cm, för tillverkning av slippapper eller för överdragning av plastlaminat- eller träskivor eller av specialvalsar för papperskalandrar fri
48.23.D. Papper i ark med ena sidan längre än 36 cm och den andra högst 15 cm, som används såsom stödmaterial vid tillverkning av slipförnödenheter fri
48.23.D. Papper i ark med ena sidan längre än 36 cm och den andra högst 15 cm, för överdragning av plastlaminat- eller träskivor fri
48.23.D. Cellmaterial för drivning av plantor fri om importören skriftligen försäkrar att de kommer att användas för dylikt ändamål
49.11.A.II. Bilder för böcker som trycks i Finland och som till sitt innehåll är vetenskapliga eller avsedda för undervisning eller för höjande av folkbildningen samt bilder för reklambroschyrer som trycks i Finland fri
52.05 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
52.06
52.09 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar eller maskinpackningar 10%
52.11
52.12
52.11.B. Vätske- och bakterieisolerande bomulls/polyestertyg för tillverkning av rockar, dukar och påsar för sjukhusbruk fri
52.08 Vävda förbandsgastyger med en vikt av högst 35 g/m2 för tillverkning av förbandsmaterial som nämns i position 30.05 fri
52.10
52.12
52.08 Färgad eller tryckt tyg av bomull, med tvåskaftsbindning, för tillverkning av täcken, madrasser, kuddar och sovsäckar fri till utgången av 1994 **)
54.02.A. Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
54.03
54.03 Garn av regenatfilament för tillverkning av produkter fri till utgången av 1994 **)
54.07 Kordväv för tillverkning av däck enligt positionerna 40.11 och 40.12 fri
54.08
54.07 Vävda tyger med en bredd av högst 60 cm för tillverkning av paraplyer eller parasoller 20%
54.08
54.07 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar, maskinpackningar eller slangar 10%
54.08
54.07 Oblekta och ofärgade råtyger med en vikt av högst 150 g/m2 och innehållande minst 85 viktprocent garn av syntet- eller regenatfilament, för tillverkning av färgat eller annars efterbehandlat tyg fri till utgången av 1994
54.08
54.07 Vävda tyger för tillverkning av segel fri till utgången av 1994
54.08
54.07 Tyg vävt av HDPE-plastremsor, för tillverkning av underlag till tegel-, plåt- och filttak 11% till utgången av 1994
54.07 Polypropentyg, flatvävt av remsor eller dylika produkter, för tillverkning av säckar fri till utgången av 1994
55.09 Gam under 10 tex för tillverkning av fisknät fri
55.09 Restgarn för tillverkning av remsor till mattor fri
55.10
55.09 S.k. aramidgarn innehållande minst 85 viktprocent syntetstapelfibrer, till trikå för tekniskt bruk som kräver värmebeständighet fri
55.12 Vävda tyger med en vikt av mer än 300 g/m2 för tillverkning av maskinremmar eller maskinpackningar 10%
55.14
55.15
55.16
55.12 Specialvävda s.k. diagonalelastiska tyger med en vikt av högst 250 g/m2 för tillverkning av häftplåster eller sårplåster 12%
55.13
55.14
55.15
55.16
55.13 Färgad eller tryckt tyg av bomulls-/polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, för tillverkning av täcken, madrasser, kuddar och sovsäckar fri till utgången av 1994 **)
55.14 Färgad eller tryckt tyg av bomulls-/polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning, för tillverkning av täcken, madrasser, kuddar och sovsäckar fri till utgången av 1994 **)
56.03.B. Fiberduk av aromatisk polyamid för tillverkning av isolerande delar för elektriska maskiner eller apparater eller elektrisk materiel eller av poler- eller glättningsvalsar för kalandrar fri
56.03.B. Flerskiktsfiberduk för tillverkning av andningsskydd fri **)
56.03.B. Fiberduk av syntetfibrer för tillverkning av idrottshandskar och -utrustning eller av joggnings- och idrottsskor fri till utgången av 1994 **)
56.03.B. Band av polyesterfiberduk för förstärkning av polymera valsöverdrag fri till utgången av 1994
58.06 Band för tillverkning av färgband fri
59.01 Tyger för tillverkning av slipduk fri
59.02 Kordväv, annan än sådan som är behandlad med gummi eller plast, för tillverkning av däck enligt positionerna 40.11 och 40.12 fri
59.02 Gummibehandlad kordväv för tillverkning av däck enligt positionerna 40.11 och 40.12 fri till utgången av 1994
59.06
59.03 Tyger av garn av konstfilament enligt positionerna 54.02 och 54.03 för tillverkning av segel, dock inte tyger som är försedda med helt täckande överdrag av plast som utgör varans rätsida och i vilka plastens andel uppgår till minst 50% av varans totalvikt fri
59.06 Tyger av garn av konstfilament enligt positionerna 54.02 och 54.03 för tillverkning av transportremmar eller av drivband till motorslädar, dock inte tyger som är försedda med helt täckande överdrag av poröst gummi eller som är laminerade med sådant gummi, tyger som på båda sidor är försedda med helt täckande överdrag av gummi samt trikåtyger fri
59.06 Gummibehandlade tyger för tillverkning av drivband till terrängfordon och arbetsmaskiner fri till utgången av 1994
63.07 Runda tygstycken, andra än av trikå, för tillverkning av lappar för avlägsnande av ögonmakeup fri
63.07 Tillskurna trikåtygstycken av bomull för tillverkning av handskar fri till utgången av 1994
63.07 Tillskurna lockfoder av tyg och papp, för tillverkning av etuier för smycken och klockor fri till utgången av 1994
69.09 Keramiska substrat för tillverkning av mikrokretsar fri
69.09 Keramiska delar för tillverkning av pappersmaskiner fri
70.03 Brandsäkert, valsat planglas utan trådinlägg för tillverkning av produkter av olika slag 5% till utgången av 1994
70.04 Glas i kvadratiska eller rektangulära skivor (med undantag av glas försett med ett absorberande eller reflekterande skikt) för tillverkning av speglar eller av härdat eller laminerat böjt och format glas till vindrutor, sidofönster eller bakfönster för fordon fri
70.05 Glas i kvadratiska eller rektangulära skivor (med undantag av överfångsglas, trådglas och glas försett med ett absorberande eller reflekterande skikt) för tillverkning av speglar eller av härdat eller laminerat böjt och format glas fri
70.05 Brandsäkert, ytpolerat planglas utan trådinlägg för tillverkning av produkter av olika slag 3,8% till utgången av 1994
70.06 Specialslipat glas som används vid tillverkning av accelerometrar fri till utgången av 1994
70.07.B. Härdat säkerhetsglas som används som formar vid tillverkning av skivor av akrylplast fri
70.10.B. Flaskor och kärl rymmande högst 150 ml samt proppar och lock som industrin använder för förpackning av egna kosmetiska produkter 8%
70.19.B. Glasfibermattor med en tjocklek av högst 6 mm som används som förstärkning vid tillverkning av plastprodukter fri
70.20.B. Delar av glas för tillverkning av bildrör för televisionsmottagare fri
72.13 Valstråd för tillverkning av belagda svetselektroder fri
72.21
72.27.B.
72.13 Stång och tråd för tillverkning av filar fri
72.14
72.15
72.16
72.17
72.21
72.22
72.27
72.28
72.29
72.17.B. 72.29 Tråd för tillverkning av linor, duk, nät, fjädrar eller borstar eller av strängar till musikinstrument 6%
72.21 Rostfri valstråd för tillverkning av källdragen tråd fri
73.12 Varor för tillverkning av stålförstärkta däck enligt position 40.11 fri
73.15 Ledbultkedjor för tillverkning av cyklar eller mopeder fri
74.08 Brons- och tombaktråd för tillverkning av metallduk fri
74.09 Band av olegerad koppar för tillverkning av koaxialkabel fri
74.13 Tvinnad brons- och tombaktråd för tillverkning av metallduk fri
76.05 Aluminiumtråd för tillverkning av stålaluminiumkabel fri
76.06 Plåt och band utan överdrag, för tillverkning av plåt och folier med en tjocklek av högst 0,25 mm fri
83.02 Spännanordningar och metalländstycken för tillverkning av bälten för surrning av lasten på motorfordon fri till utgången av 1994
83.07 Böjliga rör av rostfri stålplåt som används som resårdel i bälgkompensatorer fri
84.01.B. Obestrålade bränsleelement som används vid energiproduktion fri till utgången av 1994
84.02.B. Delar för tillverkning av ångpannor fri **)
84.04.B. 84.04.C. Hjälpapparater för ångpannor (andra än kondensorer), för tillverkning av ångpannor fri **)
84.04.C. Värmeväxlingsplåtar för tillverkning av luftförvärmare till ångkraftverk fri **)
84.07.C. 84.08.C. Motorer för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
84.09.B. Delar för tillverkning av sådana motorer som avses i industriförmånerna för underpositionerna 84.07.C. och 84.08.C. fri
84.09.B. Delar för tillverkning av utombordsmotorer fri
84.13 Vätskepumpar för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
84.20.B.II. Polymerrör för överdragning av valsar för soft- och superkalandrar fri till utgången av 1994
84.31 Krypkedjeband (larvband), även s.k. basband, för tillverkning av maskiner enligt position 84.29 eller 84.30 fri
84.31 Axlar för tillverkning av maskiner enligt position 84.25, 84.26, 84.28, 84.29 eller 84.30 eller underposition 84.27.B. fri
84.31 Delar för tillverkning av truckar eller traktorer fri
84.71 Skivstationer, bandstationer och kontrollkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994
84.73 Skrivhuvuden och kassettenheter (Streaming Tape Backup) för tillverkning av datasystem fri till utgången av 1994
84.73 Minnesmoduler för tillverkning av mikrodatorer och telefonväxlar fri till utgången av 1994
84.75.B. Slunghjul and andra delar av metall, för tillverkning av glasull och andra glasfibrer fri
84.79.B. Manipulatorer som består av en robotarm med leder och av en stomme eller en sockel samt anpassningskort för tillverkning av industrirobotar fri till utgången av 1994
84.83.B. Varor för tillverkning av utombordsmotorer eller av självdrivna maskiner enligt kapitel 84 eller för sådant ändamål som nämns i industriförmånerna för underpositionerna 84.07.C. och 84.08.C. fri
84.83.B. Rull- och kulvändkransar för tillverkning av maskiner enligt kapitel 84 fri
85.01 Stegmotorer för tillverkning av datasystem fri till utgången av 1994
85.03 Gjutna statorhus till elektriska motorer för tillverkning av motorer till kranar och hissar fri till utgången av 1994
85.04.A. 85.04.B. Frekvensomformare och induktansspolar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.04.A. Pulstransformatorer som används som delar till mikrodatorer fri till utgången av 1994 **)
85.04.B. Linjetransformatorer för tillverkning av monitorer fri till utgången av 1994
85.04.B. Laddapparater för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.04.B. Frekvensomformare (invertrar) för tillverkning av frekvensomformarsystem för kranar och hissar fri till utgången av 1994
85.04.B. Strömkällor som används som delar till mikrodatorer fri till utgången av 1994 **)
85.04.A. 85.04.C. Transformatorer med en nominell effekt av högst 1 kVA, induktansspolar och kretskort för tillverkning av apparater som säkerställer en avbrottsfri strömförsörjning (UPS-apparater) fri till utgången av 1994 **)
85.04.C. Delar (med undantag av sådana som används för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.04.C. Delar för tillverkning av avböjningsspolar för bildrör i televisionsmottagare fri
85.06 Batterier för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången 1994
85.07.A. Underhållsfria slutna blyackumulatorer (reservkraftackumulatorer) som används som primärinstallation vid tillverkning av apparater fri till utgången av 1994
85.07.B. Ackumulatorer för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.11 Utrustning för tillverkning av utombordsmotorer, av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
85.12.B. 85.12.C. Utrustning samt delar därtill, för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
85.16.C. S.k. förångningsskepp som används vid metallisering av plastfolier och liknande artiklar fri
85.17 Modemkort, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994
85.17 Laserdiodmoduler för tillverkning av lasersändarapparater för optokabelnät fri till utgången av 1994
85.18.A. Mikrofoner för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.18.B. Högtalare, även med framplåtar, för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.18.B. Högtalare för tillverkning av televisionsmottagare fri till utgången av 1994
85.18.D. RF-plåtar (Receiver/Transmitter Assembly) för tillverkning av fickradiotelefoner som används i slutna radiotelefonnät fri till utgången av 1994 **)
85.25.B.II. Basstationer för radiotelefonsystem fri till utgången av 1994 **)
85.29 Isolatorer, kristalloscillatorer, cirkulatorer och filter (med undantag av duplexfilter) som används vid tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer fri
85.29 Mikrovågskomponenter (med undantag av isolatorer, kristalloscillatorer och cirkulatorer för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.29 Filter för tillverkning av radiotelefoner, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsmottagare, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audiovisuella produkter och apparater för betal-tv fri till utgången av 1994 **)
85.29 Antenner för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.29 Övre paneler (Top Panel Assembly) och stommar (Radio Enclosure (Bottom Cover) Assembly) för tillverkning av fickradiotelefoner som används i slutna radiotelefonnät fri till utgången av 1994 **)
85.29 Kristalloscillatorer som används som delar till mikrodatorer fri till utgången av 1994
85.31.A. Sumrar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av
1994
85.31.A. Moduler med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994
85.32.A. Keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar fri
85.32.A. Elektriska kondensatorer, fasta, variabla eller justerbara (med undantag av keramiska kondensatorer för tillverkning av mikrokretsar), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.33 Elektriska motstånd, fasta eller variabla, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.36.A. 85.36.B. 85.36.C. Överspänningsavledare, reläer, strömställare (med undantag av automatiska brytare) och anslutningsdon, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.37 CNC-styrsystem (för en nominell spänning av högst 1 000 V) för verktygsmaskiner fri till utgången av 1994
85.38.A. 85.38.B. Delar till anslutningsdon och strömställare (med undantag av automatiska brytare) enligt position 85.36 (dock inte knappsatser av silikongummi för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer), det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994 **)
85.38.B. Av silikongummi framställda knappsatser för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer fri
85.38.B. Delar till CNC-styrsystem enligt position 85.37 för verktygsmaskiner fri till utgången av 1994
85.39.A. 85.39.C.II. Apparater samt delar till dessa, för tillverkning av självdrivna maskiner enligt kapitel 84, av motorfordon enligt position 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.06, 87.09 eller 87.11 eller av truckar enligt position 84.26 eller 84.27 fri
85.43.B. Servoförstärkare för tillverkning av industrirobotar fri till utgången av 1994
85.44 Störningsskyddade kablar för tillverkning av radiotelefoner fri till utgången av 1994
85.47.B. Spolstommar, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994
85.48 Fördröjningslinjer för tillverkning av televisionsmottagare eller bildskärmar fri till utgången av 1994
87.02 Underreden försedda med förarhytt och motor, som används för annat ändamål än för tillverkning av lastbilar för dieseldrift med en totalvikt av minst 10 ton 8%
87.03 Omonterade personbilar som industrin importerar för sammanfogning för gummidäck och för hjul försedda med gummidäck uppbärs i tull 8% av värdet och för andra delar 4,4% av värdet
87.04 Underreden försedda med förarhytt och motor, som används för annat ändamål än för tillverkning av lastbilar för dieseldrift med en totalvikt av minst 10 ton 8%
87.06.A. Underreden som används för annat ändamål än för tillverkning av lastbilar för dieseldrift med en totalvikt av minst 10 ton eller av bussar för dieseldrift 4,9%
87.08.B. Delar och tillbehör för tillverkning av traktorer, truckar eller självdrivna maskiner enligt kapitel 84 fri
87.08.B. Delar och tillbehör för tillverkning av personbilar, bilunderreden eller släpvagnar fri
87.08.B. Växellådor, drivaxlar och momentomvandlare för tillverkning av dumprar fri till utgången av 1994
87.09.B.II. Delar för tillverkning av truckar eller traktorer fri
87.14.B. Delar och tillbehör (med undantag av hjul försedda med gummidäck) för tillverkning av mopeder fri
87.14.B. Centrallagersatser, ekrar, sadlar, pedaler, vevpartier, framnav, baknav, styrlagersatser, växlar och bromsar för tillverkning av cyklar fri
90.13 Lasrar och laserrör för tillverkning av laserapparater fri
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller för tillverkning av personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem och basstationer fri
90.13 Teckenrutor (displayer) med flytande kristaller, det industriella ändamålet definieras i slutet av förteckningen *) fri till utgången av 1994

*) De varor som nämns i industriförmånerna för positionerna 84.71, 85.04, 85.17, 85.29, 85.31, 85.32, 85.33, 85.36, 85.38, 85.47 och 90.13 skall användas för tillverkning av radiotelefoner, personsökare, abonnentapparater för radiotelefonsystem, basstationer, radiolänkapparater och datasystem samt PCM-apparater, telefonväxlar, televisionsmottagare, videobandspelare, satellitmottagare, ADB-monitorer, audivisuella produkter och apparater för betal-tv samt delar till ovannämnda apparater.

**) Med tullstyrelsens beslut bör styrkas att industriförmånen inte medför olägenhet för den inhemska produktionen.

Bilaga II, importavgiftsförmåner

Förteckning över industriförmåner
Position Varor och deras användning för industriellt ändamål Import avgift mk
1104.30 t 1. Vetegroddar till foder för pälsdjur fri
t 2. Majsgroddar för framställning av vegetabiliska fetter och oljort fri
1108.12 t 1. Majsstärkelse för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt tulltariffpositionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbitol) enligt position 38.23 fri
t 2. Majsstärkelse för tillverkning av mineralullsprodukter fri
t 3. Majsstärkelse för tillverkning av trävaror enligt position 44.12 fri
t 4. Majsstärkelse för framställning av läkemedel fri
t 5. Majsstärkelse som används vid beredning av pälsskinn fri
t 6. Majsstärkelse som sötsaksindustrin använder som gjutstärkelse vid tillverkning av produkter belagda med sötsaksaccis eller som vidhäftningshämmande medel vid tillverkning av lakritsprodukter fri
1108.13 t 1. Potatisstärkelse för tillverkning av trävaror enligt position 44.12 fri
t 2. Potatisstärkelse för framställning av läkemedel fri
1701.11 t 1. Socker från sockerrör som används inom sockerraffineringsindustrin fri
t 2. Socker från sockerrör för framställning av jäst eller till position 35.07 hänförliga enzymer fri*)
1701.12 t 1. Socker från sockerbetor som används inom sockerraffineringsindustrin fri
1701.99 t 1. Kristallsocker som används inom sockerraffineringsindustrin fri
1702.10 t 1. Laktos för framställning av läkemedel fri
1702.30 t 1. Glukos för framställning av läkemedel fri
t 2. Glukos för framställning av organiska frukt- och aminosyror enligt tulltariffpositionerna 29.18, 29.22, 29.23, 29.32, 29.33, 29.34 och 29.40, av enzymer enligt position 35.07 eller av produkter (andra än sorbilol) enligt position 38.23 fri
t 3. Glukos för framställning av jäst fri*)
1702.90 t 1. Sockerkulör för tillverkning av läskedrycksindustrins produkter, alkoholdrycker, maltextrakt eller maltextraktprodukter fri
1703.10 t 1. Sockerrörsmelass för tillverkning av rom fri
t 2. Sockerrörsmelass, otjänlig till människoföda, som används inom sockerraffineringsindustrin fri
t 3. Sockerrörsmelass, otjänlig till människoföda, för tillverkning av pressjäst eller död, dvs. inaktiv jäst, eller aminosyror (lysin) enligt position 29.22 i tulltariffen fri
1703.90 t 1. Melass, otjänlig till människoföda, som används inom sockerraffmeringsindustrin. fri
t 2. Sockerrörsmelass, otjänlig till människoföda, för tillverkning av pressjäst eller död. dvs. inaktiv jäst, eller aminosyror (lysin) enligt position 29.22 i tulltariffen fri

*) Importavgiftsfriheten är i kraft till utgången av år 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.