1463/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 oktober 1984 om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/84) 12 och 27 §§,

av dem 12 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 1 juli 1988, den 25 januari 1991 och den 27 november 1992 (633/88, 178/91 och 1178/92) och 27 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 27 november 1992 samt

ändras 28 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 27 november 1992, som följer:

28 §

Undervisningsministeriet kan, sedan ett missförhållande i verksamheten vid en privat läroanstalt framkommit, avsätta direktionen för en privat skola och förordna en eller flera sysslomän att för viss tid med direktionens befogenheter sköta skolans förvaltning. Skolans huvudman skall till sysslomännen betala ett av undervisningsministeriet fastställt arvode.

Undervisningsministeriet kan på grund av ett missförhållande som avses i 1 mom. inställa betalningen av statsandel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.