1462/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

fogas till förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) en ny 10 b och 20 §§ som följer:

10 b §
Finansiering av statens yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter

Om inte statsbudgeten föranleder något annat, anvisas statens yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter anslag för deras driftskostnader på så sätt att läroanstaltens totalfinansiering motsvarar den kalkylerade statsandelsgrunden för finansiering av driftskostnaderna vid kommunala och privata läroanstalter som ger liknande utbildning.

20 §
Särskilda yrkesläroanstalters enhetspriser 1994

De särskilda yrkesläroanstalternas enhetspriser per undervisningstimme beräknas för 1994 så att det enhetspris som vid de särskilda yrkesläroanstalterna för industri och kommunikation skall fastställas för annan utbildning än för den som avses i 1 punkten multpliceras per läroanstaltsgrupp med följande tal:

Läroanstaltsgrupp Koefficient
1) läroanstalter för industri och kommunikation, utbildning som tar över fyra månader i anspråk 1,1
2) läroanstalter inom handelsbranschen samt Lihateollisuusopisto 2
3) läroanstalter som ger grundutbildning för yrkespiloter 7
4) Anstalten för yrkenas främjande, Suomen Yrittäjäopisto och läroanstalter som ger annan yrkesutbildning inom flygbranschen än den som avses i 3 punkten 3
5) Pohjois-Suomen Teollisuusopisto 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Utan hinder av vad som stadgas i 10 b § bestäms finansieringen för 1994 av statens yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter på grundval av de anslag som anvisats 1993 för läroanstalternas driftskostnader.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.