1461/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 4 a och 6 §§ förordningen om specialyrkesläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 14 juli 1989 om specialyrkesläroanstalter (677/89) 4 a §, sådan den lyder i förordning av den 15 juni 1990 (578/90), och

ändras 6 § 2 mom. som följer:

6 §

För tjänster eller befattningar som lektor och lärare vid specialyrkesläroanstalt krävs utöver den behörighet som annars fordras speciallärarutbildning som godkänts av undervisningsministeriet. För tjänster eller befattningar som rektor och biträdande rektor krävs antingen nämnd speciallärarutbildning eller förtrogenhet med branschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.