1447/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ikrafträdande av vissa lagar som hänför sig till de bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som gäller social- och hälsovårdslagstiftningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1994:

1) lagen den 21 augusti 1992 om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (791/92), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1119/92),

2) lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av läkaryrket (1021/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1108/92),

3) lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av tandläkaryrket (1022/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1110/92),

4) lagen den 13 november 1992 om ändring av 2 och 3 §§ lagen om utövning av provisors- och farmaceutyrket (1023/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1118/92),

5) lagen den 13 november 1992 om ändring av 2 § lagen om utövning av optikeryrket (1024/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1116/92),

6) lagen den 13 november 1992 om ändring av 1 a § lagen om utövning av tandteknikeryrket (1025/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1112/92),

7) lagen den 13 november 1992 om ändring av lagen om utövning av sjukvårdsyrke (1026/92), sådan den lyder ändrad genom lag av den 27 november 1992 (1114/92),

8) lagen den 26 november 1993 om ändring av läkemedelslagen (1046/93),

9) lagen den 26 november 1993 om ändring av 5 a och 9 §§ sjukförsäkringslagen (1047/93), samt

10) lagen den 26 november 1993 om ändring av omsättningsskattelagen (1048/93).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.