1427/1993

Given i Helsingfors den 10 december 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Macao om förlängning av överenskommelsen om handel med textilprodukter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 1 och 3 § lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74):

1 §

Den i Macao den 21 september 1993 mellan Finlands regering och Macaos regering ingångna överenskommelsen om förlängning av överenskommelsen om handel med textilprodukter träder i kraft den 1 januari 1994 såsom därom avtalats.

2 §

På tullverket ankommer att följa med den införsel av varor som sker med stöd av ovannämnda överenskommelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 102/93)

Helsingfors den 10 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.