1413/1993

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1993

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

fogat en ny 3 b § till sitt beslut av den 2 mars 1967 angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem (128/67) som följer:

3 b §

Stadgandena i 1, 2 och 3 §§ tillämpas inte på en traktortyp som har kontrollerats och godkänts enligt statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/93).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994

Helsingfors den 22 december 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.