1399/1993

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1993

Trafikministeriets beslut om kollektivtrafik som bedrivs med buss med stöd av beställningstrafikrätt

Trafikministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndsplikti persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §

Innehavare av linjetrafiktillstånd för buss får enligt detta beslut bedriva kollektivtrafik med buss som kompletterar linjetrafik om bedrivandet av trafik baserar sig på avtal om köp av tjänster som ingåtts med kommunen, trafikministeriet eller länsstyrelsen.

2 §

Vid bedrivande av trafik skall det förbud mot vållande av olägenhet för linjetrafiken som stadgas i 21 § förordningen om tillståndspliktig trafik på väg (347/91) iakttas.

3 §

Trafikidkaren skall, innan trafiken inleds, meddela den länsstyrelse på vilkens område trafiken avses bedrivas trafikens rutt, tidtabell och den tid under vilken trafiken bedrivs. Då bedrivandet av trafiken grundar sig på avtal om köp av trafik som ingåtts med länsstyrelsen behöver anmälan inte göras.

4 §

Trafiken skall ordnas så att den är linjetrafikmässig. Taksan är fri om den inte ha bestämts i avtalet som nämns i 1 §. Trafikidkaren skall i förväg meddela passagerarns taksan, rutten och tidtabellen.

5 §

Vid bedrivandet av trafiken skall det ur sprungliga beställningskörningsintyget uppbevaras i bilen under körningen.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och är giltigt till den 31 december 1994. Man kan skrida till de åtgärder denna bestämmelses verkställighet förutsätter innan bestämmelser har trätt i kraft. Den trafik bestämmelsen gäller kan dock inledas tidigast den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd i egenskap av avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.