1362/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ändring av 1 § radioansvarighetsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § radioansvarighetsförordningen av den 5 augusti 1971 (621/71), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 maj 1993 (441/93), som följer:

1 §

Sådana program som sänds med stöd av lag eller koncession för rundradiosändningsverksamhet betraktas som i radioansvarighetslagen (219/71) avsedda program som sänts i rundradioverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.