1309/1993

Given i Helsingfors den 22 december 1993

Förordning om ikraftträdande av vissa stadganden i lagen om ändring av kemikalielagen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av kemikalielagen av den 18 december 1992 (1412/92), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (558/93):

1 §

Stadgandena i 20 § 1 mom., 21 § 1 mom. samt 22 och 23 §§ lagen om ändring av kemikalielagen av den 18 december 1992 (1412/92) träder i kraft den 1 januari 1994.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 22 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.