1305/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 1 mom. och 3 b § 1 mom. lagen den 9 mars 1979 om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/79), sådana de lyder i lag av den 18 november 1988 (963/88), som följer:

3 a §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten årligen skall betala skillnaden mellan å ena sidan räntekostnaderna för de inhemska och utländska lån som bolaget upptar 1994–1998 och å andra sidan minst den årliga ränta som riksdagen bestämmer i samband med behandlingen av statsbudgeten. Riksdagen beslutar årligen i samband med behandlingen av statsbudgeten om maximibeloppet för de lån som förbindelse kan ges för.


3 b §

Statsrådet har rätt att utan krav på motsäkerhet och i övrigt på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för betalningen av de inhemska och utländska lån som bolaget upptagit och för uppfyllandet av övriga avtalade villkor. Här nämnda lån får samtidigt vara utestående till sammanlagt högst 500 000 000 mark. Borgen kan ställas till utgången av 1998.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 156/93
UtUB 17/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.