1302/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 23 mars 1993 mellan Republiken Finland och Republiken Estland ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 26 november 1993 (1301/93) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president godkänt likaså den 26 november 1993 och beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 30 november 1993, träder i kraft den 30 december 1993 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 26 november 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (1301/93) och denna förordning träder i kraft den 30 december 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 96/93)

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.