1284/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Centralen för turistfrämjande prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) mässor, utställningar och kampanjer på beställning,

2) sakkunnig- och konsulttjänster,

3) publikationsverksamhet,

4) informationstjänster,

5) utbildnings- och seminarieevenemang och

6) övriga tjänster som särskilt har beställts av Centralen för turistfrämjande och som hör till dess verksamhetsområde.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Minister
Pertti Salolainen

Yngre regeringssekreterare
Tuula Kulovesi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.