1283/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om verkställigheten av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om tillsatsämnen för livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4, 5 och 11 §§ förordningen den 12 juni 1992 om tillsatsämnen för livsmedel (521/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller verkställigheten av vissa av Europeiska gemenskapernas direktiv om tillsatsämnen för livsmedel. Till dessa direktiv hänvisas i bilaga II punkt XII i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

2 §
Tillsatsämnenas egenskaper

Utan hinder av vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut av den 17 december 1992 om renhet, kvalitet och andra egenskaper hos tillsatsämnen för livsmedel samt erforderliga bestämningsmetoder (Dnr 81/021/92 HIM), kan följande av Europeiska gemenskapernas direktiv tillämpas på tillsatsämnen:

1) Rådets direktiv 62/2645/EEG av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel,

2) Rådets direktiv 64/54/EEG av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel,

3) Rådets direktiv 65/66/EEG av den 26 januari 1965 om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel,

4) Rådets direktiv 70/357/EEG av den 13 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som får användas i livsmedel,

5) Rådets direktiv 74/329/EEG av den 18 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel,

6) Rådets direktiv 78/663/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel,

7) Rådets direktiv 78/664/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedel och

8) Kommissionens första direktiv 81/712/EEG av den 28 juli 1981 om analysmetoder för kontroll av att vissa livsmedelstillsatser uppfyller renhetskriterier.

3 §
Användning av tillsatsämnen

Utan hinder av vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut av den 8 juli 1992 om tillsatsämnen för livsmedel (636/92), får de detaljerade bestämmelserna om användningen av tillsatsämnen i de direktiv som nämns i 2 § eller i något annat direktiv enligt bilaga II punkt XII i EES-avtalet tillämpas.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Minister
Pertti Salolainen

Överinspektör
Anna-Liisa Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.