1276/1993

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1993

Justitiekanslerns i statsrådet beslut om avgifter för justitiekanslersämbetets prestationer

Med stöd av 10 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) har jag beslutat följande:

1 §
Avgiftsfria prestationer

För expeditioner som upprättas inom justitiekanslersämbetets och för handlingar som utges utan särskild begäran samt för översändande av dessa uppbärs ingen avgift.

Avgiftsfria är dessutom de prestationer som inte är avgiftsbelagda enligt vad som bestäms nedan.

2 §
Intygsavgifter

För en styrkt kopia som på särskild begäran framställs av en handling som förvaras vid justitiekanslersämbetet uppbärs en intygsavgift på 10 mark per sida.

För diariebevis som utfärdas på särskild begäran uppbärs en intygsavgift på 50 mark.

3 §
Andra prestationer

Justitiekanslerns berättelser, justitiekanslersämbetets övriga publikationer samt kopior och andra avskrifter liksom översändandet av publikationerna och kopiorna, med undantag för officiell distribution, prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 20 december 1993

Justitiekansler
Jorma S. Aalto

Kanslichef
Klaus Helminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.