1274/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 13 a § lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/46), sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 september 1984 (660/84):

1 §

De maximibelopp som i 7 § 1 mom. lagen om kollektivavtal stadgas för plikt justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 130 000 och 1 300 mark.

Maximibeloppet för plikt enligt 9 § 1 mom. lagen om kollektivavtal justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 130 000 mark.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 december 1990 om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (1196/90).

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.