1270/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om undantag vid tillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om justering av markbeloppen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, skall den relativa förändringen i lönenivån minskas med 1,5 procentenheter.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av 1994.

RP 233/93
ShUB 42/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.