1259/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90),

sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1550/92), som följer:

6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 25 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994

Med avvikelse från 6 § 1 mom. är beloppet av källskatten på ränteinkomst 10 procent av den ränta som har betalts på en deposition eller ett masskuldebrevslån för 1991, 15 procent för 1992 och 20 procent för 1993.

RP 132/93
StaUB 63/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.