1249/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Finansministeriets beslut om ändring av beslutet om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) till 1 § i sitt beslut av den 16 december 1992 om när statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda (1711/92) fogat en ny 7 punkt som följer:

1 §

7) upplåtande av lokaler och anordningar i statistikcentralens besittning åt ämbetsverkets personal för privat bruk och åt utomstående.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Minister
Ilkka Kanerva

Konsultativ tjänsteman
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.