1248/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Finansministeriets beslut om statens revisionsverks avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens revisionsverk prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) internationella revisioner, om de inte är avgiftsfria på grund av internationella avtal, internationell praxis eller reciprocitet,

2) utbildningsdagar och seminarier, samt

3) publikationer, kopior samt andra prestationer som utförs på beställning, med undantag av promemorior, berättelser och publikationer som hänför sig till revisionen och som tillställs myndigheterna.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.