1243/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens skolhem prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) vårddygn,

2) boende- och vårdservice,

3) elevplats,

4) krisvård,

5) eftervård,

6) utbildnings-, arbetslednings- och konsulteringstjänster,

7) familjerehabiliteringsläger,

8) kostservice för utomstående,

9) utomståendes användning av lokaler och apparater,

10) kontorsfunktioner samt

11) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Beslutet gäller till utgången av 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.