1242/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid sjukhuset Järvenpään sosiaalisairaala

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Järvenpään sosiaalisairaala prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) vårddygn,

2) boende- och vårdservice,

3) laboratorietjänster som säljs till utomstående,

4) utbildnings-, konsult- och arbetsledningstjänster,

5) övriga undersökningar, utredningar och tjänster som görs på beställning,

6) publikationer,

7) utomståendes användning av lokaler och apparater,

8) kostservice,

9) kontorsfunktioner,

10) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994. Beslutet gäller till utgången av juni 1994.

Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.