1238/1993

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1993

Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1994

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 33 a § lagen den 28 juni 1993 om arbetslöshetskassor (574/93) beslutat:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringspremien för ett statligt affärsverk utgör 4,3 procent, dock så att arbetslöshetsförsäkringspremien utgör 3 procent för den första miljonen mark av lönesumman, av det belopp som affärsverket för affärsverksamhet betalar i sådana löner som avses i 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/59) under är 1994.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och är i kraft till den 31 december 1994.

Detta beslut tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som erläggs för år 1994.

Helsingfors den 16 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Olavi Myllyharju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.