1237/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/86), och

fogas till förordningen en ny 16 a § som följer:

2 §

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är

hemorragisk feber, dock inte sorkfeber,

hepatit A,

gula febern,

kolera,

syfilis,

difteri,

tyfoid, paratyfoid och andra salmonnelloser,

septiska sjukdomar och hjärnhinneinflammationer förorsakade av meningokock,

mjältbrand,

polio,

pest,

shigellarödsot och

tuberkulos.

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar är

echinokockos,

hepatit B,

HIV-infektion,

chlamydiainfektioner, som sprids vid könsumgänge,

legionellos,

listerios,

malaria,

mykobakteriesjukdomar, andra än tuberkulos,

rabies,

schanker,

septiska sjukdomar förorsakade av hemofilus,

påssjuka,

gonorré,

återfallsfeber,

mässling och

röda hund.

16 a §

Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom förordna att läkare förutom de smittsamma sjukdomar som anges i 2 § även skall anmäla andra konstaterade epidemier av smittsamma sjukdomar och att laboratorier som avses i 10 § lagen om smittsamma sjukdomar skall anmäla undersökningsresultat som visar andra fall av smittsamma sjukdomar. Anmälningarna kan innehålla bakgrundsuppgifter som behövs vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar, dock inte personuppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.