1235/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om upphävande av vissa stadganden i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 99, 102, 103 och 109 §§ inkomstskattelagen (1535/92) av den 30 december 1992.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1994.

RP 75/93
ShUB 46/93
StoUB 7/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.