1232/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Handels- och industriministeriets beslut om avgifterna för vissa av statens tekniska forskningscentrals prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens tekniska forskningscentral prissätter enligt företagsekonomiska grunder är forsknings-, utvecklings- och testningstjänster, utbildnings- och rådgivningstjänster, informationstjänster samt andra motsvarande tjänster som baserar sig på uppdrag.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år 1996. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. äldre regeringssekreterare
Jorma Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.