1231/1993

Utfärdat i Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för lantbruksföretagares veckoledighet

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 30 § förordningen den 18 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (46/85) beslutat:

1 §

Hos lantbruksföretagare uppbärs för veckoledighet avgift på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §

Avgiftens storlek bestäms enligt antalet husdjursenheter som fastställs i 3 § 1 mom. förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

3 §

Om kreatursskötseln under tiden för avbytarservice omfattar från fyra till fem husdjursenheter, är avgiften 16 mark per timme. Från och med den sjätte husdjursenheten stiger avgiften med en mark per enhet, likväl så, att den högsta avgiften är 37 mark per timme.

Timavgift till fullt belopp uppbärs för varje avbytartimme som börjar. Som avbytartimmar betraktas de timmar som räknas för avbytarens arbetstid i avbytarservicen i fråga, dock inte den tid som utgår till resor mellan lägenheterna, till tvättning eller till måltider.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 16 december 1992 om avgifter för lantbruksföretagares veckoledighet (1449/92).

Helsingfors den 15 december 1993

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.