1229/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Lag om framskjuten tillämpning av lagen om semesterpenning för småföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Lagen den 27 maj 1977 om semesterpenning för småföretagare (408/77) jämte ändringar tillämpas inte 1994 och 1995.

På småföretagare som före den 31 mars 1994 håller semester som han intjänat under den semesterperiod som började före den 1 januari 1994 tillämpas dock i fråga om denna semester de stadganden som gäller då lagen trädde i kraft.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 54/93
ShUB 49/93

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.