1228/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av 3 och 5 §§ förordningen om rehabilitering av frontveteraner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 och 5 §§ förordningen den 29 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1348/88) som följer:

3 §

Rehabilitering kan ges som anstaltsrehabilitering två veckor, som dagrehabilitering under tio dagar och som annan öppen rehabilitering under högst 15 besök per kalenderår.

I de fall som avses i 2 § 3 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/88) kan rehabilitering ges som anstaltsrehabilitering högst fyra veckor, som dagrehabilitering under högst 20 dagar och som annan öppen rehabilitering under högst 20 besök per kalenderår.

I de fall som avses i 2 § 3 mom. lagen om rehabilitering av frontveteraner kan en frontveterans make delta i anstaltsrehabiliteringen samtidigt med veteranen under högst 14 dygn.

5 §

Kommunen betalar till de serviceproducenter, sjukhus och övriga verksamhetsenheter som avses i 4 § lagen om rehabilitering av frontveteraner ersättning för anstaltsrehabilitering till belopp som fastställs av olycksfallsverket.

Kommunen betalar kostnaderna för dagrehabilitering och annan öppen rehabilitering till de belopp som man kommit överens om med de serviceproducenter, självständiga yrkesutövare, sjukhus och övriga verksamhetsenheter som nämns i 4 § lagen om rehabilitering av frontveteraner.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari. 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.