1224/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av 2 § förordningen om statens audivisuella central

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 2 § förordningen den 27 februari 1976 (209/76) ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. förlängs den mandatperiod för direktionen som utgår den 31 december 1993 till den 28 februari 1994.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.