1217/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av 5 och 12 §§ förordningen om medborgarinstitut

På föredragning av undervisningsministern

upphävs 12 § 2 mom. förordningen om medborgarinstitut den 11 december 1992 (1313/92) och

ändras 5 § 2 mom., som följer:

5 §

Av innehavaren av en rektorstjänst eller rektorsbefattning krävs dessutom att han har avlagt examen i undervisningsförvaltning om grunderna av vilken bestäms av utbildningsstyrelsen eller att han före utgången av 1993 har slutfört sådan praktik som undervisningsministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.