1212/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av 1 § förordningen om upphävande av vissa stadganden i övningsskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

fogas till 1 § förordningen den 16 april 1993 om upphävande av vissa stadganden övningsskoleförordningen (371/93) nya 2 och 3 mom. som följer:

1 §

Om en studerandes undervisningsförmåga har bedömts i enlighet med 45–47 §§ övningsskoleförordningen före den 1 augusti 1993, skall på begäran av studeranden i examensbetyget eller något annat intyg över studier som krävs för lärarbehörighet antecknas vitsordet i undervisningsförmåga trots att betyget eller intyget utfärdats efter det denna förordning har trätt i kraft.

Den vars undervisningsförmåga har bedömts på det sätt som sägs i 45–47 §§ övningsskoleförordningen och som före den 1 januari 1994 har fått ett examensbetyg eller något annat intyg över studier som krävs för lärarbehörighet i vilket inte ingår vitsord i undervisningsförmåga i enlighet med 46 § i nämnda förordning har rätt att på begäran få examensbetyget eller behörighetsintyget kompletterat med en anteckning om vitsordet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.