1210/1993

Given i Helsingfors den 17 december 1993

Förordning om ändring av förordningen om anordnande av pedagogisk grundexamen och special pedagogiska studier för speciallärare vid Helsingfors universitet

På framställning av kansler vid Helsingfors universitet och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av pedagogisk grundexamen och special pedagogiska studier för speciallärare vid Helsingfors universitet (603/79) 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 20 mars 1987 (332/87), som följer:

4 §

I utbildningsprogrammet för lärare i huslig ekonomi ingår antingen studier i ett undervisningsämne, huslig ekonomi, eller studier i två undervisningsämnen, av vilka det andra undervisningsämnet kan vara kemi, matematik, engelska, svenska eller med fakultetens tillstånd även ett annat ämne.

5 §

I utbildningsprogrammet för lärare i textilslöjd ingår antingen studier i ett undervisningsämne, textilslöjd, eller studier i två undervisningsämnen, av vilka det andra undervisningsämnet kan vara kemi, matematik, engelska, svenska eller med fakultetens tillstånd även ett annat ämne.

9 §

Annan praktik än undervisningsövningar omfattar inom de fördjupade studierna:

1) i utbildningsprogrammet för klasslärare högst 2 studieveckor,

2) i utbildningsprogrammet för lärare i huslig ekonomi och i utbildningsprogrammet för lärare i textilslöjd högst 6 studieveckor samt

3) i utbildningsprogrammet för pedagogik och i utbildningsprogrammet för vuxenutbildning högst 5 studieveckor.


Denna förordning träder i kraft den januari 1994.

Helsingfors den 17 december 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.